Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

dịch vụ thiết kế 3d

làm sa bàn giá rẻ

thiết kế 3d dự án

thiết kế phối cảnh 3d

mua bán đất bình dương

thông tin quy hoạch bình dương

bán đất mỹ phước 3 bình dương

căn hộ city gate

căn hộ city gate 3 quận 8

dự án de lagi bình thuận

www.delagi.vn

tien do du an de lagi

chuyên mua bán bàn ghế nhựa www.ghenhua.com

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

08-11-2021
Ngày 07/9/2021, Bộ Xây dựng ban hành văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD về việc hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác (bao gồm căn hộ dùng để ở, cơ sở lưu trú du lịch, công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng và các công trình khác) theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi chung là Luật Nhà ở), bao gồm: Nhà chung cư thương mại; Nhà chung cư xã hội, trừ nhà chung cư quy định tại Khoản 2 Điều này; Nhà chung cư phục vụ tái định cư; Nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại; Nhà chung cư sử dụng làm nhà ở công vụ.

Khuyến khích áp dụng các quy định của Quy chế này đối với nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước mà chưa được cải tạo, xây dựng lại. Đối với nhà chung cư xã hội chỉ để cho học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD.

Theo moc.gov.vn


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới