Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản đợt 02/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản đợt 02/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản đợt 02/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản đợt 02/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản đợt 02/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản đợt 02/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản đợt 02/2020

02-11-2020
Sáng ngày 30/10/2020, Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Truờng Cao đẳng Xây Dựng TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản đợt 02/2020 cho trên 250 thí sinh.

Sáng ngày 30/10/2020, Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Truờng Cao đẳng Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản đợt 02/2020 cho trên 250 thí sinh. Được biết trong thời gian tới, kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản sẽ được tổ chức thi trên máy tính, như vậy trong thời gian đơn vị tổ chức thi phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết như trang thiết bị, máy tính, ngân hàng đề thi theo dạng trắc nghiệm. Thông tin cụ thể Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương sẽ thông báo chính thức cho các anh, chị, em thí sinh để biết.

H.H


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới