Thu hồi đất của Công ty Liên Doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore tại xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên để giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án KDC Ấp 4, Vĩnh Tân. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thu hồi đất của Công ty Liên Doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore tại xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên để giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án KDC Ấp 4, Vĩnh Tân. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thu hồi đất của Công ty Liên Doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore tại xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên để giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án KDC Ấp 4, Vĩnh Tân. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thu hồi đất của Công ty Liên Doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore tại xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên để giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án KDC Ấp 4, Vĩnh Tân. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thu hồi đất của Công ty Liên Doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore tại xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên để giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án KDC Ấp 4, Vĩnh Tân. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Thu hồi đất của Công ty Liên Doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore tại xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên để giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án KDC Ấp 4, Vĩnh Tân. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thu hồi đất của Công ty Liên Doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore tại xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên để giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án KDC Ấp 4, Vĩnh Tân.

16-12-2019
Vừa qua, ngày 10/12/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Quyết định trước đây vào năm 2016, theo đề nghị của Sở TNMT vào ngày 02/12/2019 với các nội dung sau.

Thu hồi khu đất có tổng diện tích 7.317,3 m2 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (của 24 trường hợp) của dự án Khu dân cư ấp 4 – Vĩnh Tân do Công ty Cổ phần TNHH KCN Việt Nam – Singapore làm chủ đầu tư tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên.

Giao toàn bộ diện tích đất gần 7.400 m2 cho UBND thi xã Tân Uyên để giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định.

Các cấp, các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

H.H


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới