Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 10/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 10/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 10/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 10/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 10/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 10/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 10/2019

06-11-2019
Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 10/2019

Sở Xây dựng cập nhật thông tin Danh sách các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 - cập nhật đến tháng 10/2019.

Tải về DANH SACH CAC DU AN NHA O BAN NHA HINH THANH TUONG LAI - THANG 10-2019.pdf

Theo sxd.binhduong.gov.vn


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới