Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

08-06-2020
TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2020 và thay thế Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Bình Dương quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối tượng chịu lệ phí trước bạ nhà gồm: Nhà ở, nhà làm việc, nhà sử dụng cho các mục đích khác.

Nguyên tắc xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà:

Giá tính lệ phí trước bạ nhà (đồng) = Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá 1 (một) mét vuông nhà (đồng/m2) x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ

Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ: Áp dụng Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các trường hợp cụ thể áp dụng giá tính lệ phí trước bạ: Giá trị xây dựng nhà không có trong Bảng giá nhà (các phụ lục kèm theo Quyết định này) thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được Bộ Xây dựng công bố hoặc UBND tỉnh công bố. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện. Giá tính lệ phí trước bạ nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của UBND tỉnh. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ: Hệ số đất phân bổ để tính lệ phí trước bạ nhà chung cư được áp dụng theo hệ số phân bổ của loại nhà chung cư tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trường hợp giá nhà tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do UBND tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà.

Trường hợp giá nhà tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà thấp hơn giá do UBND tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Quyết định cũng quy định cụ thể giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà: Nhà biệt thự; nhà phố, nhà liên kế, nhà riêng lẻ; nhà chung cư.

So với Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND, bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định tại Quyết định này tăng hơn theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng.

Quyết định ​

Theo binhduong.gov.vn


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới