Phiên họp thường kỳ tháng 12: Thống nhất điều chỉnh tăng vốn một số dự án đầu tư công - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phiên họp thường kỳ tháng 12: Thống nhất điều chỉnh tăng vốn một số dự án đầu tư công - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phiên họp thường kỳ tháng 12: Thống nhất điều chỉnh tăng vốn một số dự án đầu tư công - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phiên họp thường kỳ tháng 12: Thống nhất điều chỉnh tăng vốn một số dự án đầu tư công - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phiên họp thường kỳ tháng 12: Thống nhất điều chỉnh tăng vốn một số dự án đầu tư công - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Phiên họp thường kỳ tháng 12: Thống nhất điều chỉnh tăng vốn một số dự án đầu tư công - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phiên họp thường kỳ tháng 12: Thống nhất điều chỉnh tăng vốn một số dự án đầu tư công

17-12-2019
TTĐT - ​Sáng 16-12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 12 của UBND tỉnh.

Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố.

Phiên họp đã thông qua một số Tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 3 và điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; dự thảo tóm tắt Đề án nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025; Báo cáo tóm tắt định hướng ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

Đối với nguồn vốn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2019 lần 3, tổng vốn kế hoạch điều chỉnh là 12.460 tỷ 119 triệu đồng, tăng 356 tỷ 657 triệu đồng so với kế hoạch điều chỉnh theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao bổ sung vốn ODA lần 2 tại Quyết định số 896/QĐ-BKHĐT ngày 21/6/2019. Về điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, thực hiện bố trí tăng vốn cho 8 dự án với tổng vốn tăng 121 tỷ 197 triệu đồng;…​

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm thống nhất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 3 và điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát tình hình và khả năng giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh theo thẩm quyền để tăng tỷ lệ giải ngân năm 2019. Đối với dự thảo Đề án, báo cáo tóm tắt, cần có định hướng và chiến lược rõ hơn, nội dung phải tập trung vào phân tích, đánh giá hiện trạng, xây dựng đề án chiến lược sắp tới, phân kỳ giai đoạn. Các cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp ý kiến góp ý hoàn thiện các dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Theo binhduong.gov.vn


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới