Phiên họp thường kỳ tháng 11: Phát triển kinh tế - xã hội ổn định, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phiên họp thường kỳ tháng 11: Phát triển kinh tế - xã hội ổn định, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phiên họp thường kỳ tháng 11: Phát triển kinh tế - xã hội ổn định, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phiên họp thường kỳ tháng 11: Phát triển kinh tế - xã hội ổn định, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phiên họp thường kỳ tháng 11: Phát triển kinh tế - xã hội ổn định, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Phiên họp thường kỳ tháng 11: Phát triển kinh tế - xã hội ổn định, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phiên họp thường kỳ tháng 11: Phát triển kinh tế - xã hội ổn định, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả

18-11-2020
TTĐT - Sáng 13-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 11/2020. Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp.

Tham dự có ông Hồ Quang Điệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Phiên họp được trực tuyến đến điểm cầu 09 huyện, thị, thành phố.

Kinh tế-xã hội phát triển tích cực

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 tại Phiên họp cho thấy, mặc dù dịch bệnh Covid-19 không xảy ra trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh nhưng đã làm nhiều hoạt động kinh tế, xã hội phải tạm dừng trong thời gian giãn cách xã hội; sản xuất kinh doanh có thời điểm bị ngưng trệ, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ sụt giảm, người lao động tạm ngừng việc làm, đời sống của một bộ phận người dân gặp khó khăn.

Toàn cảnh Phiên họp

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, phát huy tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, mạnh mẽ đổi mới của các cấp, các ngành và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kết quả, đã đạt và vượt 17 chỉ tiêu, 14 chỉ tiêu chưa đạt như kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 6,78% (kế hoạch tăng 8,6 - 8,8%); GRDP bình quân đầu người đạt 150,1 triệu đồng (kế hoạch 154,2 triệu đồng); cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là 65,97% - 22,69% - 3,23% - 8,11% (kế hoạch 66,6% - 23,1% - 2,5% - 7,8%). Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 8,02% (kế hoạch năm 2020 tăng 9,6%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 252.889 tỷ đồng, tăng 12,3% (kế hoạch năm 2020 tăng 19,9%); ước Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 3,21%.  

Đặc biệt, hoạt động xuất, nhập khẩu chịu tác động mạnh do nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất bị gián đoạn và thị trường đầu ra xuất khẩu bị thu hẹp trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên, từ sau quý II/2020, các doanh nghiệp đã có sự phục hồi khá tốt, bắt đầu xuất khẩu được hàng hóa vào nhiều thị trường (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, một số nước châu Âu, Trung Quốc). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27 tỷ 443 triệu đô la Mỹ, tăng 8,5% (kế hoạch tăng 15%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 21 tỷ 466 triệu đô la Mỹ, tăng 7,6%. Thặng dư thương mại của tỉnh năm 2020 đạt gần 6 tỷ đô la Mỹ.

Ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 133.568 tỷ đồng, tăng 11,6% (kế hoạch năm 2020 tăng 15,5%). Đến ngày 15/10/2020, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 4.670 tỷ đồng, đạt 31,3% kế hoạch điều chỉnh năm 2020 và đạt 43,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, UBND tỉnh, các ngành và các chủ đầu tư khu công nghiệp đã tích cực xây dựng, thực hiện các chương trình tiếp thị, xúc tiến đầu tư với nhiều hình thức phù hợp; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển ý tưởng khởi nghiệp, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ. Tính đến 31/10/2020, đầu tư trong nước đã thu hút 63.909 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 20,6%). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 47.890 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký 428.567 tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thu hút 01 tỷ 732 triệu đô la Mỹ (vượt 23,7% kế hoạch năm, giảm 34% cùng kỳ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.913 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 35,3 tỷ đô la Mỹ.

Tổng thu ngân sách ước đạt 59.700 tỷ đồng, đạt 96% dự toán HĐND tỉnh, tăng 1% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 26.063 tỷ đồng, đạt 98% dự toán HĐND tỉnh, tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng nợ đọng thuế ước đến 31/12/2020 là 2.142 tỷ đồng bằng 4,75% so với dự toán thu ngân sách giao.

Toàn tỉnh đã huy động 616 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn để chăm lo cho các đối tượng; xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà tình nghĩa và 52 căn nhà đại đoàn kết. Tính đến tháng 11/2020, tỉnh đã giảm 761 hộ nghèo, không có hộ tái nghèo; toàn tỉnh còn 3.114 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,95%) và 3.031 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,05%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh. Trong 10 tháng năm 2020, đã tạo việc làm tăng thêm cho 40.486 người, đạt 90% kế hoạch (ước cuối năm 2020 đạt 100,7% kế hoạch).

Phục hồi tăng trưởng kinh tế

Phiên họp nhận định, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  05 năm 2021-2025, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, những cơ hội và thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức sẽ tác động đến Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát năm 2021 là tập trung thực hiện mục tiêu vừa phát triển kinh tế - xã hội ổn định, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; phục hồi tăng trưởng và tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, ổn định tỷ trọng công nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các công trình trọng điểm, phát triển đô thị - dịch vụ và xây dựng Thành phố thông minh. Bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, con người; chú trọng phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cải cách thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. UBND tỉnh xác định 33 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, trong đó, Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5-8,7% so với năm 2020.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Thao thống nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021. Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là mô hình "Làng thông minh" triển khai tại xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành Thành phố thông minh để phục vụ cho việc phát triển Chính quyền điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn lao động có tay nghề phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh. Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung thông qua tại Phiên họp gồm:

1/ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh năm 2020;

2/ Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX;

3/ Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021;

4/ Báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021;

5/ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2021;

6/ Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023;

7/ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

8/ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025;

9/ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

10/ Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020.

Theo binhduong.gov.vn


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới