Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

30-10-2020
TTĐT - UBND tỉnh phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Thao lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quốc phòng, an ninh; thanh tra, phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; địa giới hành chính nhà nước; an toàn giao thông; thi đua khen thưởng và kỷ luật; ngoại giao và quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế. Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố (trừ các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách); tài chính, ngân sách nhà nước, giá cả; đầu tư công. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; dự án đầu tư theo Luật Đầu tư; kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế; phát triển các loại hình doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài (FDI); vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi.

Gắn với các lĩnh vực công tác nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý Dự án chuyên ngành nước thải tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Theo dõi thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hùng Dũng làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường; đấu giá đất, giá đất, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đo đạc, bản đồ; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, thông tin và truyền thông, bưu chính – viễn thông. Công tác thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh. Theo dõi quản lý và chỉ đạo công tác khối thu ngân sách, gồm: Thuế, hải quan, kho bạc.

Gắn với các lĩnh vực công tác nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hùng Dũng theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh.

Trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các công việc của Chủ tịch UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt và được Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dõi thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp; điện lực; dịch vụ, thương mại - xuất nhập khẩu; quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tín dụng, ngân hàng; kinh tế hợp tác và hợp tác xã; hội nhập kinh tế quốc tế; viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs). Hỗ trợ Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo về công tác kế hoạch kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Thống kê, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh và các ngân hàng thương mại, Cục Quản lý thị trường, Công ty Điện lực Bình Dương.

Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dõi huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các ban Đảng và các cơ quan thuộc Tỉnh ủy.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình; lao động – thương binh và xã hội, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo; văn hóa – nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, gia đình, trẻ em; công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; quy hoạch xây dựng, xây dựng, quản lý và chỉnh trang đô thị, nhà ở, nhà ở xã hội; giao thông vận tải. Hỗ trợ Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Viện Quy hoạch và Phát triển đô thị, Đài Phát thanh - Truyền hình, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Theo dõi và quản lý nhà nước đối với Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dõi thành phố Dĩ An và thị xã Tân Uyên.

Ủy viên UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh theo dõi, tham mưu UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các nội dung có liên quan. Tham dự các cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các sở, ngành, đơn vị và địa phương khi được mời.​

Tải về Quyết định ​​

Theo binhduong.gov.vn


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới