Danh sách đợt 3, gồm 18 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội HPN - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách đợt 3, gồm 18 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội HPN - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách đợt 3, gồm 18 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội HPN - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách đợt 3, gồm 18 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội HPN - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách đợt 3, gồm 18 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội HPN - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Danh sách đợt 3, gồm 18 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội HPN - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách đợt 3, gồm 18 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội HPN

04-08-2020
Danh sách thông tin 18 đối tượng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội HPN đợt 3.

 Tải về Danh sách 18 đối tượng mua nhà ở xã hội tại dự án do Cty HPN làm chủ đầu tư (đợt 3).

Theo sxd.binhfduong.gov.vn


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới