Danh sách Dịch vụ công mức độ 3,4 của Sở Xây dựng Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách Dịch vụ công mức độ 3,4 của Sở Xây dựng Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách Dịch vụ công mức độ 3,4 của Sở Xây dựng Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách Dịch vụ công mức độ 3,4 của Sở Xây dựng Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách Dịch vụ công mức độ 3,4 của Sở Xây dựng Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Danh sách Dịch vụ công mức độ 3,4 của Sở Xây dựng Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách Dịch vụ công mức độ 3,4 của Sở Xây dựng Bình Dương

21-10-2020
ĐỂ THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP QUA MẠNG. TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC SAU

BƯỚC 1: Truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.binhduong.gov.vn để đăng nhập/ đăng ký tài khoản.

BƯỚC 2:  - Chọn thủ tục Hành chính cần nộp, khai báo đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ.

                - Chi tiết thực hiện có thể tham khảo theo hướng dẫn:

​HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG CỦA SỞ XÂY DỰNG  Tải về HUONG DAN NOP HO SO.pdf

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3,4 

(Theo Thông báo số 2156/TB-SXD ngày 11/6/2019)

 

THÔNG TIN THỐNG KÊ: Từ ngày 01/ 01/ 2020 đến ngày 31/3/2020)

* Tổng số dịch vụ công mức độ 3 đã nộp qua mạng là: 85 hồ sơ

* Trong đó:

- xử lý tiếp nhận: 83 hồ sơ.

- xử lý gửi phản hồi hướng dẫn, bổ sung: 02 hồ sơ.

(Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trên môi trường mạng)

 

STT Tên dịch vụ công trực tuyến ​​Mức độ cung cấp dịch vụ Truy cập
01 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 3​ nộp hồ sơ trực tuyến
02 Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng) Mức độ 3 nộp hồ sơ trực tuyến
03 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 3​ nộp hồ sơ trực tuyến
04 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 3 nộp hồ sơ trực tuyến
05 ​Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III ​Mức độ 3 nộp hồ sơ trực tuyến
 
06 ​Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. Mức độ 3​ nộp hồ sơ trực tuyến
 
​07 ​Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III ( về lĩnh vực hoạt động và hạng)
Mức độ 3
nộp hồ sơ trực tuyến
​08 ​Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân nước ngoài. ​Mức độ 3 đang cập nhật
​09 ​Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III ​Mức độ 3 nộp hồ sơ trực tuyến
​10 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, hạng III. ​Mức độ 3 nộp hồ sơ trực tuyến
​11 ​Điều chỉnh bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III. Mức độ 3​ nộp hồ sơ trực tuyến
​12 ​Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) ​Mức độ 3 nộp hồ sơ trực tuyến
​13 ​Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) ​Mức độ 3 nộp hồ sơ trực tuyến
​14 ​Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng II do lỗi của cơ quan cấp ​Mức độ 3 nộp hồ sơ trực tuyến
​15 ​Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ​Mức độ 3 - 4 nộp hồ sơ trực tuyến
​16 ​Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. ​Mức độ 3 - 4 ​nộp hồ sơ trực tuyến

Theo sxd.binhduong.gov.vn 


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới