Danh sách các dự án phát triển nhà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách các dự án phát triển nhà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách các dự án phát triển nhà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách các dự án phát triển nhà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách các dự án phát triển nhà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Danh sách các dự án phát triển nhà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách các dự án phát triển nhà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở

17-08-2020
TTĐT - Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương thông báo danh sách (đợt 2) các dự án phát triển nhà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của toàn bộ dự án và một phần dự án.

Theo đó, có 45 dự án phát triển nhà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của toàn bộ dự án cho tổ chức, gia đình, cá nhân và 06 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở một phần dự án cho tổ chức, gia đình, cá nhân.

Danh sách

Theo binhduong.gov.vn


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới