Danh sách 122 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Chung cư Phú Hòa - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách 122 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Chung cư Phú Hòa - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách 122 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Chung cư Phú Hòa - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách 122 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Chung cư Phú Hòa - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách 122 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Chung cư Phú Hòa - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Danh sách 122 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Chung cư Phú Hòa - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Danh sách 122 đối tượng mua Nhà ở xã hội tại Chung cư Phú Hòa

04-08-2020
Thông tin các đối tượng mua nhà ở xã hội Chung cư Phú Hòa do Công ty cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương (Biconsi) làm chủ đầu tư

Tải về Danh sách 122 đối tượng Ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Chung cư Phú Hòa do Cty CP XD TV ĐT Bình Dương làm chủ đầu tư.pdf thay thế danh sách 119 đối tượng trước đây do bổ sung 03 trường hợp.

Theo sxd.binhduong.gov.vn


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới