Bình Dương áp dụng đơn giá bồi thường mới khi thu hồi đất từ ngày 01/01/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Bình Dương áp dụng đơn giá bồi thường mới khi thu hồi đất từ ngày 01/01/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Bình Dương áp dụng đơn giá bồi thường mới khi thu hồi đất từ ngày 01/01/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Bình Dương áp dụng đơn giá bồi thường mới khi thu hồi đất từ ngày 01/01/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Bình Dương áp dụng đơn giá bồi thường mới khi thu hồi đất từ ngày 01/01/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Bình Dương áp dụng đơn giá bồi thường mới khi thu hồi đất từ ngày 01/01/2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Bình Dương áp dụng đơn giá bồi thường mới khi thu hồi đất từ ngày 01/01/2020

02-01-2020
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

 Quyết định ban hành đơn giá bồi thường với nhà phố, nhà liền kề, nhà riêng lẻ (không phải biệt thự) như: 
- Nhà 1 tầng; khung bê tông cốt thép; mái bê tông cốt thép hoặc lợp ngói; tường xây gạch; có trần là 5.265.000 đồng/m2.
- Nhà 1 tầng; khung bê tông cốt thép; mái lợp tôn; tường xây gạch; có trần là 4.330.000 đồng/m2.
- Nhà 1 tầng; cột gạch; tường xây gạch; có trần; mái ngói, mái tôn là 3.450.000 đồng/m2.
- Nhà 1 tầng; cột gạch; tường xây gạch; không có trần; mái tôn, mái ngói là 3.080.000 đồng/m2.
- Nhà 2 đến 3 tầng; khung, sàn, mái bằng bê tông cốt thép; lợp ngói; có trần; tường xây gạch là 5.950.000 đồng/m2.
- Nhà 2 đến 3 tầng; khung, sàn bằng bê tông cốt thép; mái bằng bê tông cốt thép có xử lý chống thấm và chống nóng; có trần; tường xây gạch là 5.970.000 đồng/m2.
- Nhà 2 đến 3 tầng; khung, sàn bê tông cốt thép; mái lợp ngói hoặc tôn; tường xây gạch và các loại nhà 2-3 tầng khác là 5.650.000 đồng/m2.
- Nhà từ 4 đến 5 tầng; khung, sàn, mái bằng bê tông cốt thép; lợp ngói; móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép là 8.570.000 đồng/m2.
- Nhà từ 4 đến 5 tầng; khung, sàn bằng bê tông cốt thép; lợp ngói; không gia cố móng bằng cọc bê tông cốt thép là 8.190.000 đồng/m2.
- Nhà từ 4 đến 5 tầng; khung, sàn bằng bê tông cốt thép; lợp tôn; không gia cố móng bằng cọc bê tông cốt thép là 7.890.000 đồng/m2.
- Nhà từ 6 đến 8 tầng; khung, sàn, mái bằng bê tông cốt thép; lợp ngói; móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép là 8.850.000 đồng/m2.
- Nhà từ 6 đến 8 tầng; khung, sàn bằng bê tông cốt thép; lợp ngói; không gia cố móng bằng cọc bê tông cốt thép là 8.450.000 đồng/m2.
- Nhà từ 6 đến 8 tầng; khung, sàn bằng bê tông cốt thép; lợp tôn; không gia cố móng bằng cọc bê tông cốt thép là 8.190.000 đồng/m2.
Đồng thời, quyết định còn có đơn giá bồi thường của nhà biệt thự; nhà tạm; nhà ở lắp ghép, nhà bán kiên cố và nhà ở lưu trú công nhân, sinh viên 1 nhà trọ; nhà xưởng...

https://drive.google.com/file/d/1WQiohzWzx1_LIVb0Fi7BUiMBUsKLC2zn/view?usp=sharing

M.H 

 


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới