Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 11/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 11/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 11/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 11/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 11/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 11/2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 11/2019

02-12-2019
Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật tháng 11/2019

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;​

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;

​Sở Xây dựng thông báo các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 - cập nhật đến thời điểm 15/11/2019.

Đính kèm danh sách: ​ Tải về DANH SACH CAC DU AN NHA O BAN NHA HINH THANH TUONG LAI - THANG 11-2019.pdf


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới