Trao giấy chứng nhận Hội viên cho công ty Cổ phần Đào Tạo Hạt Giống Tương Lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Trao giấy chứng nhận Hội viên cho công ty Cổ phần Đào Tạo Hạt Giống Tương Lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Trao giấy chứng nhận Hội viên cho công ty Cổ phần Đào Tạo Hạt Giống Tương Lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Trao giấy chứng nhận Hội viên cho công ty Cổ phần Đào Tạo Hạt Giống Tương Lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Trao giấy chứng nhận Hội viên cho công ty Cổ phần Đào Tạo Hạt Giống Tương Lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Trao giấy chứng nhận Hội viên cho công ty Cổ phần Đào Tạo Hạt Giống Tương Lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Trao giấy chứng nhận Hội viên cho công ty Cổ phần Đào Tạo Hạt Giống Tương Lai

30-09-2019
Sáng ngày 27/9/2019 Thường trực BCH Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương đã đến Công ty Cổ phần Đào Tạo Hạt Giống Tương Lai để làm việc với Ban lãnh đạo Công ty một số nội dung có liên quan về việc tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức có liên quan trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

 

Qua trao đổi với công ty, Ông Trần Khắc Thạch - Chủ tịch HHBĐS tỉnh Bình Dương hứa sẽ trao đổi với Sở Xây Dựng và một số đơn vị có liên quan để hỗ trợ cho công ty sớm thực hiện các khoá đào tạo này. Sau đó HH đã công bố Quyết định về việc kết nạp và trao Giấy chứng nhận công ty Cổ phần Đào Tạo Hạt Giống Tương Lai là hội viên Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương. Như vậy tính đến nay HH đã kết nạp được 135 hội viên.

 


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới