Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, vận hành nhà chung cư; quản lý tòa nhà - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, vận hành nhà chung cư; quản lý tòa nhà - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, vận hành nhà chung cư; quản lý tòa nhà - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, vận hành nhà chung cư; quản lý tòa nhà - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, vận hành nhà chung cư; quản lý tòa nhà - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, vận hành nhà chung cư; quản lý tòa nhà - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, vận hành nhà chung cư; quản lý tòa nhà

06-03-2019
Được sự hổ trợ của Sở xây dựng tỉnh Bình Dương về việc tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý, vận hành nhà chung cư; quản lý tòa nhà (gọi tắt là quản lý nhà chung cư) cho lãnh đạo, cán bộ đang làm nhiệm vụ trong nhà chung cư và những người có nhu cầu theo công văn số 603/SXD-QLN ngày 25/02/2019. Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Sở xây dựng, trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo nêu trên nhằm trang trị những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản theo đúng quy định tại thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ xây dựng về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư.

Về đối tượng

  • Thành viên Ban giám đốc Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản lý và Ban quản trị nhà chung cư.
  • Tổ trưởng và nhân viên các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn PCCC, vệ sinh môi trường… của nhà chung cư.
  • Các đối tượng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học và đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận nhưng đã quá thời hạn 05 năm.

Thời gian, địa điểm và học phí

  • Thời gian khóa học: dự kiến sẽ tổ chức vào khoảng tháng 05/2019 tại tỉnh Bình Dương và sẽ được học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo chính thức sau khi có đủ học viên đăng ký theo quy định số lượng của khóa học.
  • Học phí:
  • Khóa đào tạo cho Ban quản lý, Ban quản trị tòa nhà chung cư: 1.500.000 đồng/ học viên (học 4 buổi)
  • Khóa đào tạo quản lý nhà chung cư: 2.200.000 đồng/ học viên (học 10 buổi)
  • Khóa đào tạo quản lý tòa nhà (nhà cao tầng): 4.000.000 đồng/học viên (học 20 buổi)

Về thủ tục đăng ký: Về thủ tục đăng ký liên hệ số điện thoại 0913 227023 (Ms. Trang) để được hướng dẫn và nộp học phí trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản Hiệp Hội Bất Động Sản Tỉnh Bình Dương số 650.10.00.2113823 tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

Về cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo

Sau khi các học viên đã tham gia đầy đủ khóa học theo quy định tại thông tư số 10/2015/TT-BXD, trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy chứng nhận cho từng học viên.

Lưu ý: Chi tiết về học phí, các chuyên đề học và các nội dung khác có liên quan được đăng tải trên Website của Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: www.bdrea.org.vn .

  


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới