Tổ chức buổi gặp gở, trao đổi kinh nghiệm và xem xét các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức buổi gặp gở, trao đổi kinh nghiệm và xem xét các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức buổi gặp gở, trao đổi kinh nghiệm và xem xét các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức buổi gặp gở, trao đổi kinh nghiệm và xem xét các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức buổi gặp gở, trao đổi kinh nghiệm và xem xét các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Tổ chức buổi gặp gở, trao đổi kinh nghiệm và xem xét các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Tổ chức buổi gặp gở, trao đổi kinh nghiệm và xem xét các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS

06-03-2019
Nhằm giúp các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và Hội viên Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương (gọi tắt là các doanh nghiệp) nắm bắt kịp thời các chủ trương, định hướng chỉ đạo về thị trường bất động sản của tỉnh Bình Dương trong năm 2019, cũng như xem xét những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nhà, thực hiện các dịch vụ kinh doanh bất động sản.
Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức buổi gặp gở với các thành phần nêu trên nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn các dự án kinh doanh, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch…
       Thời gian tổ chức sẽ thống nhất với Sở xây dựng (dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 04 đầu tháng 05/2019). Để có hướng chuẩn bị và xem xét các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các doanh nghiệp tham gia buổi gặp gỡ này đồng thời nếu có khó khăn vướng mắc, hoặc những kiến nghị, đề xuất gì thì đặt câu hỏi, kiến nghị… gởi văn bản về Văn phòng Hiệp hội bất động sản tỉnh Bình Dương qua mail bdrea.vp@gmail.com hoặc gởi trực tiếp tại địa chỉ: Số 09, Khu biệt thự Dragon Hill, đường Lê Duẩn, p. Hòa Phú, tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương từ ngày 01/03/2019 đến 30/03/2019. Sau đó, văn phòng Hiệp hội sẽ tổng hợp và chuyển đến cho lãnh đạo Sở xây dựng để xem xét và trả lời trong buổi gặp mặt này.
     Nội dung câu hỏi, hoặc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm có liên quan đến việc kinh doanh bất động sản và những vấn đề khác có liên quan trong lĩnh vực xây dựng.
     Vì vậy, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị, các hội viên cùng hưởng ứng và tích cực tham gia. Đây là dịp để các đơn vị trao đổi tiếp xúc và trực tiếp nghe Sở xây dựng giải đáp hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh và để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh đúng định hướng, đúng quy hoạch.

Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới