Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 4/2019) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 4/2019) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 4/2019) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 4/2019) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 4/2019) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 4/2019) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 4/2019)

03-09-2019
Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 4/2019)

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 4 năm 2019

_________

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Sở Xây dựng năm 2017 được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-SXD ngày 07/3/2017.

Qua kết quả họp Hội đồng, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông tin tổ chức thi sát hạch như sau:

  • ​​​​​​Thời gian dự kiến tổ chức sát hạch: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2019 (Thứ bảy).
  • ​​​​​​Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Số 190, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
  • ​​​​​​​Danh sách đủ điều kiện tham dự thi sát hạch: Có danh sách kèm theo.
* Lưu ý:

- Cá nhân khi đến dự sát hạch mang theo giấy tờ hợp pháp có ảnh chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để kiểm tra.

- Nếu thời gian sát hạch có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ thông báo trước 01 ngày.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

Giám đốc Sở Xây dựng 

                                                                                                                                                 đã ký

 

​Thông báo số 3365/TB-SXD ngày 27/8/2019 ​​ Tải về 3365-TB-SXD.signed.pdf
​Danh sách dự thi Đợt 4/2019 Tải về Thong_bao_ket_qua_danh_gia_nang_luc_hoat_dong_xay_dung_ca_nhan_dot_4_-_2019.xls
Tải về Thong_bao_ket_qua_danh_gia_nang_luc_hoat_dong_xay_dung_ca_nhan_dot_4_-_2019.pdf

Theo sxd.binhduong.gov.vn 


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới