Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025

18-07-2018
Quyết định số 1445/QĐ - UBND ký ngày 06/06/2017 về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025

Các bạn tham khảo Quyết định số 1445/QĐ - UBND ký ngày 06/06/2017 về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025, theo đường link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1PhW0n9S3xNPPNU08jDcPpHVajPJWu2iM/view?usp=sharing


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới