Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân phường Tân Hiệp, tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân phường Tân Hiệp, tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân phường Tân Hiệp, tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân phường Tân Hiệp, tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân phường Tân Hiệp, tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân phường Tân Hiệp, tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân phường Tân Hiệp, tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

04-07-2018
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân phường Tân Hiệp, tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Các bạn tham khảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Tân Hiệp, tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, qua link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1kjrilqDEtHpp5AUDQNmJnieusJ0rIAba/view?usp=sharing


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới