Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Khánh Bình tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Khánh Bình tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Khánh Bình tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Khánh Bình tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Khánh Bình tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Khánh Bình tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Khánh Bình tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

04-07-2018
Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Khánh Bình tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Các bạn tham khảo Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Khánh Bình tỷ lệ 1/2.000 đến năm 2030, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, qua đường link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1U3kTQFA7et5SrYLZsvrtb4SiML8RvLty/view?usp=sharing


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới