Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng - TL 1/10.000 Đô Thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng - TL 1/10.000 Đô Thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng - TL 1/10.000 Đô Thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng - TL 1/10.000 Đô Thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng - TL 1/10.000 Đô Thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng - TL 1/10.000 Đô Thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng - TL 1/10.000 Đô Thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

18-07-2018
Quyết định số 1885/QĐ - UBND ngày 13/07/2012 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng - TL 1/10.000 Đô Thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các bạn tham khảo Quyết định số 1885/QĐ - UBND ngày 13/07/2012 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng - TL 1/10.000 Đô Thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thông qua đường link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1OVv_rJKGJ7Ui6wMAS49KIF2xw3f6P2N6/view?usp=sharing

Bản đồ Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Nam Bến Cát, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đường link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/135QDePm01ET99IWprxIIcL0W5AQc5prm/view?usp=sharing


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới