Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020

19-06-2018
Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020

Các bạn tham khảo Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 theo đường link bên dưới nhé

https://drive.google.com/file/d/1-2CBYAhh7xKSAximnEWyutpMfFZ1IdJI/view?usp=sharing


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới