Phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 thị xã Thuận An - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 thị xã Thuận An - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 thị xã Thuận An - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 thị xã Thuận An - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 thị xã Thuận An - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 thị xã Thuận An - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 thị xã Thuận An

23-06-2020
UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 thị xã Thuận An.
UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử đụng đất năm 2020 thị xã Thuận An.

Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới