Hoạt động - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Hoạt động - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Hoạt động - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Hoạt động - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Hoạt động - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Hoạt động - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Hoạt động

21
Tháng 01

Mừng xuân Canh Tý 2020

 By Admin    Bình luận
Thư chúc mừng Xuân Canh Tý 2020
Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 4/2019)
Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019
Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019
Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) đô thị Hòa Lợi 2 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) đô thị Hòa Lợi 1 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định số 1885/QĐ - UBND ngày 13/07/2012 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng - TL 1/10.000 Đô Thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định số 1445/QĐ - UBND ký ngày 06/06/2017 về việc phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025

Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới