Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

21-08-2018
Sở Xây dựng thông báo dự án nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

 

​Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án Chung cư Biconsi Tower, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do Công ty cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương (sau đây gọi tắt là Công ty Biconsi) làm chủ đầu tư.

Thông tin chung về dự án:

 - Tên dự án: C​​hung cư​​ Biconsi Tower.

 - Địa chỉ: phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương.

 - Quy mô dự án: 294 căn hộ.

Căn cứ quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở: 294 căn hộ thuộc dự án Chung cư Biconsi Tower do Công ty Biconsi  ​làm chủ đầu tư đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai.​

Tham khảo công văn bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1v6CPBSrbtSTerV4WoTK945Q-EtHLRkEu/view?usp=sharing

Theo sxd.binhduong.gov.vn


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới